Werkwijze

Het is jouw time for Tribe!
Als erkend TotalBalance coach werk ik vanuit een holistische methode, dat zich richt op de mens in zijn geheel en naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op jouw leven. Vanuit een christelijke identiteit gaan we ontdekken wie jij werkelijk bent en mag zijn. Door o.a. gesprekken, mijn schrijfwerk en aan de hand van een werkboek inclusief energieanalyse, een liefdestalentest en een verkorte DISC schenk jij aandacht aan al je dromen en help jij jezelf groeien.

De TotalBalance Methode

TotalBalance staat voor:
Werken vanuit bijbelse normen en waarden.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en (geestelijke) diepgang.
Een persoonlijke, doelgerichte en praktische aanpak van werken.
Therapie en coaching op basis van pastoraat.
Lees meer over de Total Balance methode,
ontwikkeld door Carianne Ros.

Download de balanstest van Total Balance.

Voor jou: gratis mini-training TotalBalance

Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos; we maken dan kennis met elkaar en bespreken de gang van zaken voor het vervolg. De kosten van de vervolgsessies zijn rond de 65 euro per sessie.
Lees meer over de Tribe-pakketten.

Na de kennismaking en bij aanvang van een coachtraject volgt een intakegesprek. Dit intakegesprek wordt gerekend als een eerste vervolgsessie met het afgesproken tarief. De sessies duren gemiddeld 1,5 uur en het werkboek van TotalBalance is bij de prijs inbegrepen.

TotalBalancecoaches werken conform de ethische code van TotalBalance.